Opis konfiguracji programu Outlook Express

Po uruchomieniu programu Outlook Express należy z głównego menu wybrać Narzędzia i potem Konta.Rys.1 W oknie, które się pojawi trzeba kliknąć znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj i wybrać Poczta Rys.2 Następnie program poprosi o wpisanie Nazwy wyświetlanej, może to być nazwisko lub pseudonim, który odbiorca emaila zobaczy w polu Od. Rys.3 Klikamy dalej i w kolejnym kroku wpisujemy adres email który otrzymaliśmy od administratora, np: mnowak@tvksmp.pl. Rys.4 Kolejny krok to adresy serwerów, które są jednakowe: poczta.tvksmp.pl. Rys.5Następnie podajemy nazwę konta i hasło, które uzyskaliśmy od administratora. Rys.6 Po tych czynnościach klikamy na przycisku Zakończ, ale zostało jeszcze kilka kroków do wykonania. W oknie jak poniżej wybieramy z listy nasze konto (jeśli jest więcej niż jedno) i klikamy na przycisku Właściwości Rys.7 Tam musimy zwrócić uwagę na adres e-mail. Niestety nowy format poczty nie zezwala na kropkę w nazwie konta i ci z abonentów, którzy mają adres podobny do tego m.nowak@tvksmp.pl powinni zmienić pierwszą część na wersję bez kropki mnowak@tvksmp.pl. Rys.3 Następnie przechodzimy do zakładki Serwery i tam powinniśmy poprawić wpisy tak jak na poniższym rysunku. Trzeba zwrócić uwagę żeby w nazwie konta nie pojawiła się część @tvksmp.pl oraz zaznaczyć pole: Serwer wymaga uwierzytelnienia. Rys.4Kolejnym i ostatnim krokiem jest przejście do zakładki Zaawansowane i zaznaczenie dwóch opcji dotyczących bezpiecznego połączenia SSL. Rys.5

Po tych czynnościach konto jest już gotowe do użytku. W przypadku wystąpienia problemów z konfiguracją lub działaniem poczty prosimy o kontakt z Działem KiUZ tel. 362-27-55. Jeśli nie odpowiada ci nazwa konta nadana przez administratora to w każdej chwili możemy ci ją zmienić na wybraną przez ciebie. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem lub pod telefonem 362-27-55.