Aktualności

02.04.2014r.

„TVK i Internet na wiosnę i lato 2014 r.” - nowe Promocje Cyfrowej TVK oraz usługi dostępu do Internetu

Miło jest nam Państwa poinformować, że od dnia 1.04.2014 r. wprowadziliśmy dla mieszkańców Spółdzielni nowe Promocje Cyfrowej TVK i usługi dostępu do Internetu. Wśród obecnych propozycji należy zauważyć:

- wyższą prędkość dostępu do Internetu w Pakiecie P - do 8 Mbps w dzień i do 15 Mbps w nocy - za 28 zł. miesięcznie,
- zwiększoną liczbę programów Cyfrowej TVK w Pakiecie Startowym, za 40 zł.
- szereg Promocji umożliwiających tym samym nowym abonentom przejście na odbiór Cyfrowej TVK lub korzystanie z dostępu do Internetu skorzystanie z usług przy bardzo niewielkich kosztach początkowych.
- możliwość udostępnienia sprzętu do Cyfrowej TVK i Internetu
- promocje Pakietów Canal+ Premium Sport +, Premium Film +, Premium+ Sport & Film.

Szczegóły obydwu Promocji znajdą Państwo w Regulaminie Promocji oraz w Cenniku Promocyjnym TVK i w Cenniku promocyjnym dostępu do Internetu.

Promocje obowiązują od 1.04.2014 r. do 31.08.2014 r.

O ofertę proszę pytać w naszym Biurze Obsługi Klienta, ul. Czecha 19 pok. 8, tel. 34 362 27 55, e-mail: bok@tvksmp.pl Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi Promocjami oraz ulotkami reklamowymi.

Oferta - cyfra

Oferta - cyfra

05.02.2014r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 05.02.2014 r. zwiększyliśmy transfer dostępu do internetu w Pakiecie P z 5 do 6 Mbps. Szczegóły znajdą państwo na poniższym plakacie.

Oferta - Internet

01.09.2013r.

Miło jest nam Państwa poinformować, że od dnia 1.09.2013 r. po raz kolejny zwiększyliśmy w naszej sieci prędkości dostępu do Internetu.

Zmiana dotyczy wszystkich naszych Abonentów i nie pociąga za sobą zmiany wysokości stawek opłat.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W ramach usługi oferujemy profesjonalną obsługę serwisową pracującą we wszystkie dni roku.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nasza ulotką reklamową.Oferta - Internet

01.12.2012r.

Miło jest nam Państwa poinformować, że od dnia 1.12.2012 r. po raz kolejny zwiększyliśmy w naszej sieci prędkości dostępu do Internetu.

Zmiana dotyczy wszystkich naszych Abonentów i nie pociąga za sobą zmiany wysokości stawek opłat.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W ramach usługi oferujemy profesjonalną obsługę serwisową pracującą we wszystkie dni roku.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nasza ulotką reklamową.Oferta - Internet

01.09.2012r.

Informujemy, że od 1.09.2012 r. obowiązuje nowy Cennik opłat za usługi dostępu do Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą aktualną ofertą.

01.04.2012r.

Nowy cennik opłat za Internet - nowe Promocje, większe transfery, nowe zasady udostępniania routerów

Uprzejmie informujemy, że od 01.04.2012 r. na okres do 31.08.2012 r. został wprowadzony nowy Cennik opłat za usługi dostępu do Internetu. Przy zachowaniu dotychczasowych wysokości opłat miesięcznych ulegają podwyższeniu transfery we wszystkich Pakietach. Dodatkowo zmieniają się zasady udostępniania routerów.

Utrzymaliśmy także dotychczasowe promocyjne warunki podłączenia Internetu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym Cennikiem

26.09.2011r.

Miło jest nam państwa poinformować o przedłużeniu promocji na podłączenie do Internetu oraz o wprowadzeniu nowego Cennika opłat za Internet. Nie ulegają zmianie wysokości miesięcznych opłat abonamentowych, natomiast maleja opłaty aktywacyjne za podłączenie Internetu w przypadku umów z karencją 1 rok i bez karencji. Promocyjny Cennik został wprowadzony na okres od 1.10.2011 r. do 30.11.2011 r. Prosimy o zapoznanie się z Cennikiem Opłat.

31.03.2011r.

Nowy cennik opłat za internet, znowu przyśpiesza internet

Informujemy, że od 1.04.2011 r. wprowadziliśmy nowy cennik usług dostępu do Internetu. Jak zwykle nie ulegają zmianie opłaty miesięczne za Internet i w Pakiecie P jest nadal 28 zł, w pakiecie M 40 zł a w pakiecie MP 64 zł.

Wraz z nowym cennikiem wprowadziliśmy kilka zmian w naszej ofercie mających na celu uczynienie jej bardziej elastyczną a tym samym umożliwienie naszym abonentom lepsze dopasowanie jej do swoich potrzeb. Niektóre pakiety oferują teraz wyższe prędkości a ponadto zostały dodane dwa dodatkowe pakiety „zwiększające”, które umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości w pakietach podstawowych.

Dla osób chcących rozdzielić łącze na więcej komputerów (w tym samym lokalu) lub łączyć się z internetem bezprzewodowo oferujemy taką możliwość za pomocą wydzierżawionego routera. Opłata za usługę aktywacji i konfiguracji routera jest jednorazowa i wynosi już od 1 zł (szczegóły w cenniku).

Utrzymaliśmy też dotychczasowe Promocję 1 zł. na podłączenie Internetu dla nowych abonentów sieci TVK podpisujących umowy na min. 24 m-ce oraz Promocję 100 zł. dla umów spisywanych na okres min. 12 m-cy.

Szczegóły i Cennik są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w naszym Biurze Obsługi Klienta ul. Czecha 19 pok. 8

08.12.2005r.

Ulga na internet dla małżeństw

Kto może skorzystać?
Z ulgi mogą skorzystać małżeństwa, które wspólnie ponoszą wydatki na użytkowanie Internetu w budynku stanowiącym ich miejsce zamieszkania ( nie ma znaczenia gdzie podatnik jest zameldowany a jedynie gdzie przebywa z zamiarem stałego pobytu ). Korzystanie z ulgi dla małżeństw ma sens w przypadku poniesienia przez małżeństwo w roku podatkowym 2005 kosztów użytkowania Internetu wyższych niż 760 zł. Co należy zrobić aby skorzystać z ulgi? Odliczenie obejmuje wydatki poniesione na użytkowanie Internetu w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Wymaganym dokumentem i podstawą do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania Internetu jest faktura VAT wystawiona na oboje małżonków. Aby umożliwić wystawienie takiej faktury należy wypełnić oświadczenie o wspólnym korzystaniu z Internetu przez oboje małżonków. W tym celu muszą się oboje wybrać do Działu Konserwacji, ul. Czecha 19 pok. 8 ( w godzinach pracy Spółdzielni ) i tam wypełnić na miejscu stosowne oświadczenie. Wskazane jest też zabranie ze sobą faktury Vat za korzystanie z Internetu za pierwszy miesiąc. Odliczeniu podlegaja jedynie wydatki związane z użytkowaniem Internetu, natomiast nie wolno odliczać innych wydatków związanych na przykład z podłączeniem usługi, serwisowaniem sieci lub sprzętu itp.

Ile można odliczyć od podatku?
Łączna możliwa kwota odliczenia dla pary może wynieść maksymalnie 760 zł dla każdego z małżonków, co w sumie daje 1520 zł dla obojga. Jednakże należy tu zwrócić uwagę, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez użytkowników a więc w przypadku gdy małżeństwo otrzyma faktury Vat za 2005 rok ( wystawione na oboje małżonków ) na łączną kwotę 480 zł to każdy z małżonków może odliczyć połowę tej kwoty to jest 240 zł. Biorąc pod uwagę to, że małżeństwo korzystając wspólnie z dostępu do Internetu od nas mogło w przypadku posiadania jednego łącza ponieść koszty użytkowania Internetu w 2005 roku w kwocie 480 zł a to nie przekracza kwoty maksymalnej dla jednej osoby ( 760 zł ) korzystanie z takiej ulgi przez oboje jest bezsensowne. Inaczej sprawa wygląda gdy małżeństwo korzystało z dostępu do Internetu od Spółdzielni poprzez dwa łącza to wtedy maksymalny koszt jaki mogą ponieść wynosi 960 zł co przekracza limit dla jednej osoby, a więc w tym przypadku złożenie oświadczenia o wspólnym użytkowaniu Internetu oraz otrzymywanie faktur wystawionych na oboje małżonków jest celowe, ponieważ w takim przypadku oboje mogą sobie odliczyć po 480 zł od podstawy opodatkowania. Tak więc sens korzystania z ulgi jest wtedy gdy łączne wydatki za użytkowanie Internetu przekroczą limit przyznany dla jednej osoby, to jest 760 zł.

21.04.2005r.

W związku z coraz częstszymi informacjami o sprawdzaniu przez Policję legalności posiadanego oprogramowania i danych udostępnianych przez internet, chcielibyśmy przypomnieć naszym abonentom, że za oprogramowanie znajdujące się na własnym komputerze oraz ściąganie i udostępnianie nielegalnych treści lub programów chronionych prawem odpowiada jego użytkownik.
Komputery w naszej sieci dostępu do internetu mają adresy publiczne i są łatwe do zidentyfikowania w światowej sieci. Jako administratorzy tej sieci zobowiązani jesteśmy do ujawniania danych osobowych w przypadku urzędowego zwrócenia się do nas przez uprawnione organy (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem usług dostępu do internetu w sieci kablowej SM "Północ", każdy abonent odpowiada osobiście za sposób wykorzystania swojego komputera. Dlatego prosimy o używanie legalnego oprogramowania i stosowanie się do przepisów prawa podczas pobierania i udostępniania danych ze swojego komputera

Dział Konserwacji
SM "Północ"

Ostrzegamy abonentów przed wirusami i robakami internetowymi, które infekują niezaktualizowane systemy Windows pomimo stosowania nawet najlepszych programów antywirusowych. Skutkuje to najczęściej niemożnością korzystania z internetu i naraża abonenta na sankcje ze strony instytucji nadzorujących sieć Internet gdyż na ogół zarażona maszyna zaczyna rozsyłać wirusy lub niechcianą pocztę na cały świat. Jak się zabezpieczyć piszemy tutaj

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT w związku z czym od 1 marca 2005 r. usługi dostępu do internetu są opodatkowane stawką 22%. Wcześniej od początku 2004 roku były zwolnione z podatku VAT. Ceny za Internet w naszej sieci mimo tego nie zmieniły się i nie planujemy podwyżki w najbliższej przyszłości. Ponadto według ustawy o podatku dochodowym PIT została wprowadzona ulga pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania do 760 zł z tytułu korzystania z internetu. Wynika z tego, że w tym roku internet w naszej sieci jest jeszcze tańszy.

Jeśli nie masz jeszcze skrzynki pocztowej w domenie tvksmp.pl to skontaktuj się z administratorem lub zadzwoń do Działu Konserwacji pod numer 3622755 i zgłoś ten fakt a niebawem administrator skontaktuje się z tobą.

Czy wiesz że, każdy abonent usługi internet ma prawo do posiadania własnej strony www na serwerze SM "Północ"? Jeśli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z administratorem.

Jeśli masz problemy z działaniem internetu lub jakieś pytania techniczne to skontaktuj się z administratorem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi Internet - informacji udziela Dział Konserwacji przy ulicy Czecha 19 p. 8 tel. 3622755 email info@tvksmp.plOstatnia aktualizacja 03-01-2011