Skrzynki pocztowe

Każdy abonent usługi Internet w naszej sieci posiada skrzynkę pocztową w domenie "tvksmp.pl". Aby móc z niej korzystać należy znać Login i Hasło oraz adresy serwerów POP3 i SMTP. Login i Hasło należy uzyskać bezpośrednio od administratora sieci. Staramy się każdemy abonentowi dostarczać te informacje od razu podczas montażu modemu, jeśli jednak ktoś nie zna tych danych prosimy o kontakt w dziale konserwacji przy ulicy Czecha 19 pokój 8 lub, jeśli mają państwo dostęp do poczty elektronicznej na email administratora.

Adresy serwerów to:

Opis konfiguracji skrzynki pocztowej w programie Outlook Express